Koulutusperusteet

”Mittanauha kaulassa liikkuva tai neuloja pukuun kiinnittävä myyjä ei tee kenestäkään vaatturia”

Vaatturin koulutusperusteet

Vaatturin ammatti vaatii raudanlujaa koulutusta ja pitkäjänteistä vaatturityön tekemistä.

Vaatturi / räätäli valmistaa tilaustyönä miesten ja naisten raskaampaa puvustoa, kuten miesten pukuja, päällysvaatteita ja juhlapukuja, naisten kävelypukuja ja päällysvaatteita. Vaatturin ammatissa käytetään perinteisiä työmenetelmiä, ja käsityön osuus on suuri.

Ompelija vastaavasti työskentelee kevyemmän vaatetuksen ja materiaalien parissa, kuten puserot, hameet, jakut, lasten vaatteet, leningit, hää- ja iltapuvut.

Vaatturin tai ompelijan nimike ei ole myöskään sukupuolisidonnainen. Koulutuspohja on hyvin erilainen, vaikka molemmissa ammateissa ommellaan.

Vaatturi nimityskin saattaa ohjata harhaan asiaan perehtymätöntä asiakasta. Perustutkinnon ja ammattitutkinnon suorittaneella on käytössään sama ammattinimike, vaikka koulutus antaa eri edellytykset ammatissa toimimiseen. Vaatturi termi yksinään ei kerro ammatinharjoittajan pätevyystasoa.

Vaatturina työskentelevä henkilö valmistaa käsityönä miesten ja/tai naisten räätälipukuja.

Ennen 2019 uudistusta käytössä olleet tutkinnot:

Vaatturin perustutkinto / Vaatetusalan perustutkintoVaatturin ammattitutkinto / Vaatetusalan ammattitutkinto, VaatturiVaatturimestarin erikoisammattitutkinto / Vaatetusalan erikoisammattitutkinto, Vaatturimestari
TutkintotodistusKisällinkirjaMestarinkirja
Antaa perustaidot toimimaan vaatetusalan tehtävissä, kuten ompelijana ja myyjänä, ja kouluttautumaan ammattitutkintoon.Antaa edellytykset toimia vaatturin ammatissa. Valmistaa vaatturityönä alan tuotteita, tekee korjaus- ja muutostöitä ja mittavaatteita.Toimii vaatturin ammatissa useimmiten liikkeenharjoittajana, hallitsee kokonaisvaltaisesti räätälityönä valmistettavat alan tuotteet, korjaus- ja muutostyöt sekä mittavaatteet. Esimiestehtävät.

Vanhaan koulukuntaan kuuluvat vaatturit, joita muutamia vielä toimii maassamme, ovat saaneet oppinsa oppipoika-kisälli-mestari periaatteella, jolloin oltiin vanhemman mestarin opissa. Vastaavanlaista koulutusmuotoa käytetään yrittäjän oppisopimuksessa, jolloin nuorempi yrittäjä on vanhemman yrittäjän opissa mutta toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana koulutuksen aikana.

Koulutusjärjestelmä noudatti viimeisiä piirteitä perinteisistä käsityöammateista 2017 asti. Koulutusjärjestelmä uudistettiin 2019. Se muokattiin ja hajautettiin siten, että erikoistuminen vähenee. Näin ei voi keskittyä vahvaan ammattiosaamiseen yhden ammatin kohdalla, vaan koulutussisältö koostuu monesta eri yksiköistä ja eri vaatetusalan ammateista.

Uudistetut koulutusperusteet hankaloittavat tutkinnon suorittamista

Liitteenä olevasta opinnäytetyöstä tulee esille konkreettisen esimerkin kautta se, miten uudistettu koulutusjärjestelmä vaikeuttaa mm. Vaatturin ammattitutkinnon ja Vaatturimestarin erikoisammattitutkinnon suorittamista.