Mittapuku

(MTM / made-to-measure)
Käytetyt nimitykset: mittatilauspuku, mittamuutospuku

Pienillä muutoksilla kohti parempaa istuvuutta

Mittapuku on tehdasvalmisteinen asiakkaan mittojen ja toiveiden mukaan valmistettu puku.

Puvun mittaus / sovitus tapahtuu ns. standardikokoisen sovituspuvun avulla. Sovituspuvun avulla pystytään tarkistamaan mm. puvun tasapaino, huomioimaan asiakkaan ryhti sekä väljyys tasaisesti edessä ja takana.

Puku on kolmiulotteinen kokonaisuus, joten pelkkien ympärys- ja pituusmittojen avulla toteutettavien ohjelmien tarjoamat edulliset kokonaisuudet saattavat toimia jossain määrin perusvartaloissa, joille muutoinkin sopivat valmispuvut sellaisenaan. Pienetkin poikkeamat asiakkaan vartalossa kuten olkapäiden korkeudet ja korkeuserot, ryhti, mittasuhteet, vaativat räätälin vartaloanalyysin.

Kuten räätälipuvun kohdalla, myös mittapuvun hyvään istuvuuteen tarvitaan vaatturin ammattitaitoa. Puvun valmistuttua ja saavuttua tehtaalta, vaatturi sovittaa sen ja tekee tarvittaessa viimeiset korjaukset.

Mittapukujen rakenteissa on valinnan varaa. Vaihtoehtoja löytyy perus liimatuetuista, puolituettuihin ja irtoliinarakenteella valmistettuihin pukuihin, jokaisen mieltymykseen ja käyttötarkoitukseen sopivan kokonaisuuden. Parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun koko prosessin tekee sama henkilö.

Myös hintatasoon on syytä kiinnittää huomiota. Kannattavaa liiketoimintaa harjoittavien ammattitaitoisten vaatturiammattikuntaan kuuluvien käsityöammattilaisten tarjoamat mittapuvut ovat hinnaltaan keskitasoa korkeammat. Valtavirrasta poikkeavat erittäin alhaiset hinnat saattavat kieliä vaatturin puuttumisesta toiminnassa ja/tai puvun valmistamisesta halpatyövoimalla.

Mittapukujen rakenteissa on valinnan varaa. Vaihtoehtoja löytyy perus liimatuetuista, puolituettuihin ja irtoliinarakenteella valmistettuihin pukuihin, jokaisen mieltymykseen ja käyttötarkoitukseen sopivan kokonaisuuden.

Mittapukumarkkinoilla toimijoiden kirjo on hyvin laaja. Vaatturiammattikunta suosittelee ensisijaisesti käyttämään palveluita, joiden taustoilta löytyvät kouluttautuneet vaatturiammattilaiset. Lisäarvona mittapukutoimittajaa valitessa olisi hyvä huomioida, että saatavilla on myös räätälityönä valmistettavia pukuja. Vaatturi, joka valmistaa räätälintyönä pukuja pystyy antamaan merkittävää lisäarvoa pukuun, kun hän pystyy itse muokkaamaan tarpeen vaatiessa pukua. Kestävän kehityksen ja ekologisuuden kannalta olisi hyvä valita toimija. jonka valmistuspaikka/tehdas sijaitsee Euroopan alueella.

Käsityönä valmistettu mittapuku. Tällaisiin yhdistelmiin törmätessä on syytä selvittää kuka valmistaa ja missä. Osa Aasian maissa tapahtuvasta valmistamisesta tapahtuu todellakin käsityönä, kun muuta ei ole välttämättä saatavilla. Huippuluokan koneet ja laitteet ovat iso investointi tehtaalle. Eurooppalaisilla toimijoilla on huipputekniset koneet ja laitteet viimeistelyyn. Joitain viimeistelyjä saatetaan tehdä käsin, kun asiakkaat haluavat enemmän kädenjälkeä, kuin koneen tekemää, tasaisesti toistuvaa, säännöllistä jälkeä. 

Mittapuvusta sanottua

Puvun syvin olemus syntyy, kun vaatturi valmistaa puvun käsityönä. Tämä kokemus tuo erityistä lisäarvoa, kun mittapuvun mitoittaa vaatturi. Hänellä on parhain tuntemus puvun ns. sielunelämään.