Mittapuku

(MTM / made-to-measure)
Käytetyt termit: mittatilauspuku, mittamuutospuku

Pienillä muutoksilla kohti parempaa istuvuutta

Mittapuku on tehdasvalmisteinen, asiakkaan mittojen ja toiveiden mukaan valmistettu puku.

Puvun mittaus/sovitus tapahtuu ns. standardikokoisen sovituspuvun avulla. Sovituspuvun avulla pystytään tarkastamaan mm. puvun tasapaino, asiakkaan ryhti sekä tasainen väljyys edessä ja takana.

Puku on kolmiulotteinen kokonaisuus, joten pelkkien ympärys- ja pituusmittojen avulla toteutettavien ohjelmien tarjoamat edulliset kokonaisuudet saattavat toimia jossain määrin perusvartaloissa, joille muutoinkin sopivat valmispuvut sellaisenaan. Pienetkin poikkeamat asiakkaan vartalossa, kuten olkapäiden korkeudet ja korkeuserot, ryhti, mittasuhteet, vaativat räätälin vartaloanalyysin.

Kuten räätälipuvun kohdalla, myös mittapuvun hyvään istuvuuteen tarvitaan vaatturin ammattitaitoa. Puvun valmistuttua ja saavuttua tehtaalta asiakas sovittaa sitä ja vaatturi tekee tarvittaessa viimeiset korjaukset.

Mittapukujen rakenteissa on valinnan varaa. Vaihtoehtoja löytyy perusliimatuetuista puolituettuihin ja irtoliinarakenteella valmistettuihin pukuihin,  ja niistä löytyy jokaisen mieltymykseen ja käyttötarkoitukseen sopiva kokonaisuus. Parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun koko prosessin tekee sama henkilö.

Myös hintatasoon on syytä kiinnittää huomiota. Kannattavaa liiketoimintaa harjoittavien ammattitaitoisten vaatturiammattikuntaan kuuluvien käsityöammattilaisten tarjoamat mittapuvut ovat hinnaltaan keskitasoa korkeammat. Erittäin edullinen hinta saattaa olla osoitus siitä, että alan toimijalla ei ole alan koulutusta ja/tai puku valmistetaan halpatyövoimalla.

Mittapukujen rakenteissa on valinnan varaa. Vaihtoehtoja löytyy perusliimatuetuista puolituettuihin ja irtoliinarakenteella valmistettuihin pukuihin, ja niistä löytyy jokaisen mieltymykseen ja käyttötarkoitukseen sopiva kokonaisuus.

Mittapukumarkkinoilla toimijoiden kirjo on hyvin laaja. Vaatturiammattikunta suosittelee ensisijaisesti käyttämään palveluita, joiden taustalta löytyvät koulutuksen saaneet vaatturiammattilaiset. Mittapukutoimittajaa valitessa olisi hyvä huomioida, että saatavilla on myös räätälityönä valmistettavia pukuja. Vaatturi, joka valmistaa räätälintyönä pukuja, pystyy antamaan merkittävää lisäarvoa pukuun, kun hän pystyy tarpeen vaatiessa itse muokkaamaan pukua. Kestävän kehityksen ja ekologisuuden kannalta olisi hyvä valita toimija myös sellainen toimija, jonka valmistuspaikka/tehdas sijaitsee Euroopan alueella.

Jos tarjolla on käsityönä valmistettu mittapuku, on syytä selvittää puvun valmistaja ja valmistuspaikka. Osa Aasian maissa tapahtuvasta valmistamisesta tehdään käsityönä, jos muuta valmistustapaa ei ole saatavilla. Laadukkaat koneet ja laitteet ovat isoja investointeja tehtaalle.

Eurooppalaisilla toimijoilla on viimeistelyyn soveltuvat huipputekniset koneet ja laitteet. Joitain viimeistelyjä saatetaan tehdä käsin, jos asiakas haluaa kädenjäljen näkyvän selkeämmin. Koneellisesti valmistetussa puvussa valmistusjälki on tasainen, toistuva ja säännöllinen.

Mittapuvusta sanottua

Puvun syvin olemus syntyy, kun vaatturi valmistaa puvun käsityönä. Tämä kokemus tuo erityistä lisäarvoa, kun mittapuvun mitoittaa vaatturi. Hänellä on parhain tuntemus puvun sielunelämään.