Historia

Suomen Vaatturiliitto ry

Liittomme on perustettu 1895 Turussa ylläpitämään vaatturialan korkeaa ammattitaitoa.

Liiton tarkoituksena on myös kouluttaa tulevia ammattilaisia ja vaihtaa ammatillista osaamista osaajien kesken. Tärkein tehtävämme on kädentaitojen vaaliminen.

Tänä päivänä asiakkaamme kiinnittävät huomiota yksilölliseen pukeutumiseen erottuakseen massasta. Useat asiakkaamme ovat sellaisessa asemassa ja tehtävissä, joissa erityisesti pukeutumisella on merkitystä. Kansainvälisissä yhteyksissä on otettava huomioon etikettipukeutuminen ja oltava edustava myös ulkoisesti.

Liiton historiaa

Suomen Vaatturiliittoon kuuluvat räätäliliikkeet ja ateljeet edustavat nykyisinkin erittäin korkeatasoista ammattitaitoa, joka on mahdollista saavuttaa vain pitkäjänteisellä työskentelyllä.

Yksilölliseen pukeutumiseen erikoistuneet räätälinliikkeet ovat taidoiltaan kansainvälisestikin mitattuna erittäin korkeatasoisia. Persoonallisten asujen tekemiseen tarvitaan räätälin tai ompelijan harjaantunutta silmää ja kädentaitoja. Lisäksi tekijät seuraavat vaatetuksen muotivirtauksia ja pitävät yllä korkeaa yleissivistystä palvellakseen asiakkaitaan mahdollisimman hyvin.

Ensimmäinen vaatturien ammattiyhdistys perustettiin Suomeen yli sata vuotta sitten. Paikallisyhdistysten kiinteä yhteistyö johti Suomen Vaatturiliitto ry:n perustamiseen Turussa vuonna 1895.

Koska liitto vaatii jäseniltään ehdotonta ammattitaitoa, se pitää velvollisuutenaan huolehtia erityisesti ammattikuntansa nuorten jäsenten jatkokoulutuksesta. Samalla sen tavoitteena on kehittää ja ylläpitää muoti- ja ammattitietoisuutta jäsentensä keskuudessa.

Vaatturiliikkeiden ja ateljeeompelimojen suosio perustuu yksilölliseen palveluun. Vaikka valikoimaa löytyy runsaasti valmiinakin, on vaatturilla tai ateljeeompelijalla tarjottavana istuva yksilöllinen vaihtoehto jokaisen henkilökohtaisen tyylin mukaiseen pukeutumiseen.

Suomen Vaatturiliiton jäsenet ylläpitävät ammattitaitoaan kokoontumalla vuosittain kursseille, joilla mm. ulkomaiset asiantuntijat tekevät selkoa alan uusimmista suuntauksista. Vastavuoroisesti suomalaiset osallistuvat merkittävimpiin kansainvälisiin kongresseihin.

Vaatturi-sanan synty

Vaatturi-sanan keksimisestä kunnia vaikuttaa olevan Matti Wäkewäisellä. 1800-luvun loppupuolella Matti Wäkewäisellä oli Helsingissä silloisen Länsi-Henrikinkadun n:ossa 26, oma ja varsin suosittu 1-luokan vaatturiliike. Hän julkaisi omalla kustannuksellaan vuonna 1886 kirjoittamansa ”Oppikirja Räätäli- eli Waatturi-ammattilaisille”, joka on toinen suomenkielinen tätä alaa käsittelevä kirja. Ensimmäinenhän on 1885 Tampereella ilmestynyt räätälimestari E. Pilwen kirjoittama ”Esikoinen. 1 wihko”

Matti Wäkewäinen käytti itsestään ammattiaan osoittavana nimenä ”waatturi-mahtikki” ja se tarkoittaa vaatturimestaria. Wäkewäinen piti mahtikkia arvokkaampana kuin sanaa mestari.

Laaja ja kaikkitietävä Elias Lönnrotin suomalais-ruotsalainen sanakirja vuodelta 1880 ei tunne ruotsinkielisen skräddare- sanan suomalaisina vastineina muuta kuin sanat: räätäli. räätäri ja kraatari, joka varsinkin viimeksi mainittu oli yleisesti käytössä. Käytössä olivat myös kräätäri, skraatari ja raatali. Kuusi vuotta myöhemmin Lönnrotin jälkeen heinäkuussa 1886 Matti Wäkewäinen kirjoittaa kirjassaan: ” Sen tähden olisi mielestäni Suomalaisille waatteiden walmistajille  sopiwin ammattinimi ”Waatturi”. Tämä nimi jo itsestäänkin ilmoittaa, mitä ammattia sen omistaja on ja ilman sitä on se puhdas suomenkielinen nimi, joka ei ole mistään kielestä käännetty eikä väännetty.

Lähde: Einari Kaskimies, Suomen Vaatturiliiton julkaisu: Vaatturi 2/1992

Matti Wäkewäinen v. 1886

Sen tähden olisi mielestäni Suomalaisille waatteiden walmistajille sopiwin ammattinimi ”Waatturi”. Tämä nimi jo itsestäänkin ilmoittaa, mitä ammattia sen omistaja on ja ilman sitä on se puhdas suomenkielinen nimi, joka ei ole mistään kielestä käännetty eikä väännetty.