Koulutustuki

Suomen Vaatturiliitto ry:n erityistehtävänä on kantaa huolta kädentaitoyrittäjien toimintaedellytyksistä maassamme ja alan korkean ammattitaidon säilymisestä Suomessa.

Suomen Vaatturiliitto ry jakaa vuodelle 2021 koulutustuki-stipendejä vaatetusalan ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon kouluttautuville yrittäjille sekä heidän kouluttaja mentoreilleen.

Vapaamuotoiset anomukset, joista tulee ilmetä suoritettava tutkinto, yrittäjä- sekä koulutustausta, tulee lähettää Suomen Vaatturiliitto ry:n sihteerille 30.10.2021 mennessä osoitteeseen sihteeri@vaatturiliitto.fi.

Suomen Vaatturiliitto ry