Koulutustuki

Suomen Vaatturiliitto ry:n erityistehtävänä on kantaa huolta kädentaitoyrittäjien toimintaedellytyksistä maassamme ja alan korkean ammattitaidon säilymisestä Suomessa.

Suomen Vaatturiliitto ry jakaa vuodelle 2024 koulutustuki-stipendejä vaatetusalan ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon kouluttautuville yrittäjille sekä heidän kouluttajamentoreilleen.

Vapaamuotoiset anomukset, joista tulee ilmetä suoritettava tutkinto, yrittäjä- sekä koulutustausta, voi lähettää Suomen Vaatturiliitto ry:n sihteerille 31.10.2024 saakka osoitteeseen sihteeri@vaatturiliitto.fi.

Suomen Vaatturiliitto ry